Omgeving Maas en Waal
Waar staan wij voor

 

Waar staan wij voor.

Algemeen.  
Goed Samen Leven in de Gemeente Druten

Deest.
Behoud van eigenheid en karakter van het dorp Deest. Samen met de inwoners bepalen welke zaken belangrijk zijn om een leefbare gemeenschap te hebben en te houden. Prioriteit heeft daarbij het behouden en zo mogelijk vergroten van het karakteristieke sociaal- maatschappelijk gevoel binnen de dorpsgemeenschap. Jeugd en nieuwe inwoners nemen daarbij een extra plaats in.


Wat doen wij daarvoor?

De dorpslijst Deest betrekt de inwoners van het dorp bij de politiek.

Daarvoor worden tenminste 4 maal per jaar openbare achterban vergaderingen gehouden in het eigen dorp.

Daar wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en worden lopende en toekomst gerichte zaken besproken.

Jaarlijks zijn thema's welke van belang zijn voor van de leefbaarheid van het dorp, onderwerpen van gesprek met de, huis aan huis uitgenodigde inwoners (zie agenda)


Historie

De dorpslijst Deest heeft momenteel 1 zetel in de gemeenteraad.


Lokale onafhankelijke politiek

Wij laten ons in de eerste plaats leiden door de plaatselijke en gemeentelijke politiek. Die levert ons voldoende uitgangspunten en verschillen met de landelijke en provinciale politiek op om deze keuze te rechtvaardigen.

De dorpslijst Deest houdt regelmatig achterbanvergaderingen in eigen dorp. Daar wordt verantwoordelijkheid afgelegd over het gevoerde beleid en worden de lopende en toekomstige zaken besproken.

Achterbanleden bezoeken, Ronde Tafel Gesprekken (RTG's), waardoor ook zij op de hoogte blijven en betrokken zijn bij (wat er leeft) het reilen en zeilen binnen de Gemeente Druten. Wilt u weten wanneer de dorpslijst vergadert? Neemt u dan even contact op met een raadslid of kijk op de agenda.

Inwoners van Deest krijgen tijdens openbare vergaderingen de gelegenheid hun zicht op zaken te geven en hun wensen kenbaar te maken.

Thema avonden welke direct betrekking hebben op leefbaarheid worden met regelmaat gehouden. Data zijn te vinden in de agenda.


Verkiezingen 2014.

Op 19 maart 2014 worden verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad van Druten.

Verkiezingsprogramma in de folders.

Hierin geven wij zaken aan binnen onze gemeente waarvoor wij ons de komende jaren inzetten. Speerpunten zijn gericht op samen leven in en beleven van Deest.
In dit verkiezingsprogramma zijn de gerealiseerde doelen uit ons vorige programma geschrapt en zijn nieuwe elementen toegevoegd.
Deze nieuwe elementen zijn het resultaat van ervaringen van uw raadsleden, opgedaan door het bestuurlijk functioneren. Maar ook door bekendheid en betrokkenheid bij het maatschappelijk bestel in alle kerkdorpen tezamen, daarin gevoed door de inbreng van de plaatselijke achterban.


Dorpslijst Deest
 
wapen Gemeente Druten
Wapen Gemeente Druten
Oievaar in Deest
Sportvelden
Design Plus Homepagina Agenda Wie zijn wij Waar staan wij voor Downloads Bestuur Actueel ContactLinks